O firmie

znak_nsytech

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.09.2008 podjęła działalność spółka NSyTech®. Rozwinięcie tej nazwy oznacza:”Nowe Systemy i Technologie”. Stanowi ona kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę Faxon PROFESSIONAL® od roku 1999.

Wymogi, odnoszące się do udziału w przedsięwzięciach znacznie większych niż dotychczas prowadzone przez Faxon PROFESSIONAL®, jak również dostosowania nazwy spółki do wzrostowych trendów, panujących w elektronice i systemach technologicznych oraz odróżnienia nowej firmy od podmiotów o nazwie podobnej do firmy Faxon PROFESSIONAL®, podjęto decyzję o nadaniu nowej firmie nazwy NSyTech®.

Miejsce nowej działalności pozostaje niezmienione, również skład osobowy naszego zespołu nie uległ zmianie.

Dotychczasowa działalność firmy Faxon PROFESSIONAL® jest przenoszona do NSyTech® sp. z o.o., przy czym w pierwszej kolejności przeniesieniu ulegają przedsięwzięcia rozpoczynające się lub będące w dopiero początkowej fazie realizacji, następnie zaś zadania pozostałe. Po zakończeniu powyższych działań zostanie podjęta decyzja co do celu prowadzenia dalszej działalności pod nazwą Faxon PROFESSIONAL®.

Przepraszając Państwa za ewentualne niedogodności wynikające z przedstawionych zmian i liczymy na dalszą owocną współpracę w przyszłości.. Jednocześnie zapewniamy, że naszym podstawowym celem zarówno w dotychczasowej działalności, jak i celem który stawiamy sobie na przyszłość jest zapewnienie naszym klientom w pełni profesjonalnej i kompetentnej obsługi, z zachowaniem najwyższych standardów technicznych, obowiązujących w dziedzinie w której działamy.

Zarząd NSyTech® sp. z o.o.

znak_faxon

Faxon PROFESSIONAL®, jako firma kapitału polskiego, działa na rynku od 1999 roku. Z tytułu zaufania jak również doświadczenia, została wyróżniona umocowaniem w Polsce jako dystrybutor firmy Mitsubishi Electric EVS (Electronic Visual Systems) Niemcy. Należy jednak podkreślić, iż nasza wiedza i doświadczenie na temat produktów firmy Mitsubishi Electric EVS sięgają roku 1991.

W pierwszym okresie swojej działalności zajmowaliśmy się dystrybucją sprzętu dla środowiska fotograficznego oraz medycznego, adresując swoją ofertę do zawodowych fotografów oraz placówek państwowej i prywatnej służby zdrowia. Ewolucja rynku i pojawienie się nowych grup klientów zaowocowały rozszerzeniem w 2001 roku oferty o produkty adresowane dla środowiska telewizji dozorowej. Należą do nich niezwykle wysoko oceniane urządzenia do rejestracji i przetwarzania obrazu.

W 2006 roku wzbogaciliśmy naszą ofertę o wysokiej klasy produkty marki Eneo®. Stało się to możliwe w wyniku uzyskania statusu generalnego dystrybutora niemieckiej firmy Videor Gmbh.

W 2007 roku, amerykańska firma PELCO® przyznała nam certyfikaty z zakresu wiedzy na temat swoich najbardziej zaawansowanych systemów i urządzeń.