zobacz

Wideo prezentacja naszych urz±dzeń na żywo przez internet!

więcej >>>
kontakt

NSyTech sp. z o.o.
ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa

tel. (+48 22) 828 79 07
fax (+48 22) 828 79 09

więcej >>>

praca

Zanim prześlesz aplikację

Kwestionariusz Osobowy:

  ImiÄ™ i Nazwisko

  Adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto

  Dane kontaktowe: telefon, e-mail

  Data urodzenia

  Narodowość

  Stan cywilny


  Znajomość języków obcych:

  Umiejętności:

  Wykształcenie:

  Przebieg pracy zawodowej, referencje:

  Informacje dodatkowe: (hobby, zainteresowania)

Aplikuj przesyłaj±c dokumenty na adres .

UWAGA! Do przesyłanych aplikacji prosimy doł±czyć podpisane poniższe o¶wiadczenie:

O¦WIADCZENIE

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych NSyTech i ich przetwarzanie w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).

Jednocze¶nie o¶wiadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o nazwie i adresie siedziby administratora danych, a także o prawie wgl±du do moich danych osobowych i ich poprawiania.